รับจํานําเล่มรถหรือจํานําทะเบียนรถไม่โอนเล่ม ไม่เช็คบูโรและโรงรับจํานํารับจํานําทะเบียนรถไหม 2023

สินเชื่อจำนำเล่มรถไม่โอนทะเบียนไม่ต้องมีคนค้ำ

จำนำเล่มรถ หรือจำนำทะเบียนรถไม่โอนเล่ม ก็คือการจำรถที่มีการผ่อนชำระหมดแล้ว ไปใช้เพื่อขอสินเชื่อง่ายๆเพียงการนำเล่มทะเบียนรถไปจำนำ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ หรือโอนรถแต่อย่างใด และเจ้าของรถก็ยังสามารถจะใช้รถในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยยอดเงินสินเชื่อที่ให้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันที่ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถไม่เช็คบูโรมีที่ไหนบ้าง

KTC พี่เบิ้ม เป็นสินเชื่อจำนำเล่มรถ หรือทะบียนรถยนต์ ที่สมัครง่ายหากลูกค้าประสงค์จะให้ไปเช็ครถที่บ้านก็มีบริการให้ โดยสามารถจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ภายใน 2 ชั่วโมง และไม่ต้องโอนรถหรือเปลี่ยนชื่อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 0.98% ต่อเดือน หรือไม่เกิน 24% ต่อปี สามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน และลูกค้าสามารถจะปิดบัญชีสินเชื่อได้ก่อนเวลาครบกำหนดโดยที่ไม่มีค่าปรับ โดยผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. จะต้องสัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปีบริบูรณ์
  2. รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
  3. มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถ และรถไม่ติดไฟแนนซ์

สินเชื่อธนชาต เล่มแลกเงิน เป็นสินเชื่อจำนำเล่มรถ เพื่อต้องการเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ตามที่ลูกค้าต้องการ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและไม่ต้องโอนเล่ม ลูกค้าก็ยังใช้รถได้ตามปกติเหมือนเดิม วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้ได้อยู่ที่ 100% ของวงเงินที่ประเมินได้ ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดถึง 72 เดือน และก็ยังสามารถจะโปะปิดบัญชีได้ก่อนกำหนดโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ สำหรับสินเชื่อธนชาต จำนำเล่มรถนี้จะยกเว้นรถยี่ห้อ TATA, PROTRON,  Chevrolet และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คน (ร.ย2) โดยเงื่อนไขของผู้กู้ดังนี้

  1. ผู้กู้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ  20 – 65  ปีบริบูรณ์
  2. จะต้องเป็นเจ้าของของรถยนต์ ซึ่งจะต้องไม่มีภาระการผ่อนชำระแล้ว
  3. อายุรถที่ใช้ในการขอสินเชื่อ ณ วันที่เริ่มทำสัญญาต้องไม่เกิน 10 ปี
  4. อายุรถที่ใช้ในการขอสินเชื่อ ณ วันที่เริ่มทำสัญญาต้องไม่เกิน 15 ปี

เงินติดล้อ สินเชื่อจำนำเล่มรถ ที่ใครๆจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะชื่อจะติดปากคนทั่วไปมากๆด้วยเป็นสินเชื่อที่มีการอนุมัติเร็ว เป็นการจำนำทะเบียนรถไม่โอนเล่มและคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 24% ต่อปี ลูกค้าแทบจะทุกพื้นที่สามารถจะยื่นกู้ได้ เพราะเงินติดล้อมีหลายสาขาไว้เพื่อบริการได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน โดยรถที่นำมาขอสินเชื่อจะต้องมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 20 ปีและรถจะต้องไม่มีภาระการผ่อนชำระหรือติดไฟแนนซ์